KLACHTENREGELING DRT & PARTNERS

Wij hechten aan tevreden klanten en werken er daarom hard aan om de kwaliteit van onze dienstverlening op een hoog niveau te houden. Echter waar gewerkt wordt, kunnen fouten worden gemaakt en kunnen misverstanden ontstaan. Het doel van deze klachtenregeling is dan ook om klachten van klanten naar ieders tevredenheid op te lossen.

De klachtenregeling van Accountantskantoor DRT & Partners BV heeft betrekking op situaties waarin een opdrachtgever, medewerker of andere belanghebbende van mening is dat een medewerker van DRT & Partners inbreuken heeft gemaakt bij de uitvoering van werkzaamheden op de in onze gedragscode geformuleerde beginselen.

 

HOE DIENT U UW KLACHT IN?

E-mailklachten@drtpartners.com of onderstaand formulier.
Telefoon/Fax: 016/55.33.40
Schriftelijk:
DRT & Partners
t.a.v. de heer Paul Bergen
Grote Markt 28
3200 Aarschot

 

WAT MELDT U BIJ HET INDIENEN VAN EEN KLACHT?

Wij vragen u, indien van toepassing, de volgende gegevens te vermelden:

  • uw naam, bedrijfsnaam, adres, uw (mobiele) telefoonnummer en/of uw emailadres;
  • een duidelijke omschrijving van de klacht;
  • de naam van de betrokken medewerker (indien van toepassing);
  • de reden waarom u de klacht indient;
  • omstandigheden en/of aanleiding voor de klacht. 
nl_BENL