Diensten

Successieplanning

Niet alle ondernemers en vermogenden denken tijdig aan de voorbereiding van hun erfenis. Toch is het nuttig om niet te laat stil te staan bij uw nalatenschap en concrete acties te ondernemen.

Waarom niet nu reeds denken aan uw nalatenschap?

Door tijdig via tussentijdse vermogensoverdrachten uw erfopvolgers te begunstigen kunnen uw erfopvolgers besparen op successierechten en kan u ook de nodige invloed uitoefenen op wat er met uw vermogen gebeurt.

Doorgaans komen erfenissen te laat voor de begunstigden, in heel veel gevallen zijn zij zelf vijftigers en is hun professionele loopbaan reeds uitgetekend.

Door middel van tijdige en duidelijke afspraken bij leven over wie wat gaat krijgen zorgt u ervoor dat de familievrede bewaard blijft.

Wie erft wat van het familiebedrijf?

Kinderen die geïnteresseerd zijn in het bedrijf krijgen vooraf via planning de aandelen van de vennootschap. De andere kinderen, de niet-actieven, krijgen hun deel uit het privévermogen.

Als u niets onderneemt dan erven bij een plots overlijden de erfgenamen samen alles in onverdeeldheid. Dit geeft vaak aanleiding tot moeilijke gesprekken, ruzies en zelfs het einde van het bedrijf.

Ons kantoor kan u bijstaan in de eerste adviesverlening van uw successieplanning in samenspraak uw notaris, bankier of advocaat.

nl_BENL