Uitgelicht

Eenmanszaak of vennootschap?

Wat zijn de voor- en nadelen van de handelszaak of eenmanszaak?

In het dagdagelijks spraakgebruik staat de term ‘handelszaak’ of eenmanszaak voor een onderneming die, in tegenstelling tot de vennootschap, geen aparte rechtspersoonlijkheid bezit. Er is dus ook geen duidelijke splitsing tussen het privé-vermogen van de handelaar en het vermogen van de zaak.

Voordelen

 • Beslissingen kunnen op een snelle en weinig formele manier genomen worden.
 • Omdat alle winst van de eenmanszaak wordt belast in functie van de natuurlijke persoon-ondernemer, komt het batig saldo na belastingen bij die ondernemer zelf terecht. Je beslist zelf of en hoeveel je hiervan investeert in de zaak.
 • Beperkte administratieve en boekhoudkundige verplichtingen.

Maar er zijn ook nadelen

 • Geen specifieke juridische structuur. Je bent onbeperkt aansprakelijk en staat met je volledige persoonlijke vermogen in voor de verbintenissen van de onderneming.
 • Opvolging en overname: het uitwerken van een preventieve opvolgingsregeling heeft de meeste kans op slagen als je onderneming de vennootschapsvorm heeft aangenomen.
 • Inkomstenbelastingen: alle inkomsten van de onderneming worden belast via de personenbelasting van de ondernemer zelf. Er is geen aparte fiscale aangifte en aanslag voor de eenmanszaak.

Wat zijn de voor- en nadelen als ik kies voor een vennootschap?

Eerst even de definitie van de vennootschap volgens het Wetboek van Vennootschappen:
Een vennootschap wordt opgericht door een contract op grond waarvan twee of meer personen overeenkomen iets in gemeenschap te brengen met als doel één of meer nauwkeurig omschreven activiteiten uit te oefenen en met het oogmerk aan de vennoten een rechtstreeks of onrechtstreeks vermogensvoordeel te bezorgen.

In de gevallen bepaald in dit wetboek, kan zij worden opgericht door een rechtshandeling uitgaande van één persoon die goederen bestemt tot één of meer nauwkeurig omschreven activiteiten.

Volgens het wetboek kan de vennootschapsakte bepalen dat de vennootschap niet is opgericht met het oogmerk aan de vennoten een rechtstreeks of onrechtstreeks vermogensvoordeel te bezorgen.

De keuze voor een vennootschap brengt voor- en nadelen mee.

Voordelen

 • Rechtspersoonlijkheid: de vennootschap heeft eigen rechten en plichten.
 • Voor bepaalde vennootschapsvormen geldt een beperkte aansprakelijkheid.
 • Fiscaliteit: Het belastbaar resultaat wordt belast in het stelsel van de vennootschapsbelasting. Voor KMO’s bestaat hier een ‘verlaagd’ tarief. Het fiscaal voordeel van een vennootschap ligt echter niet zozeer in de lagere tarieven maar in de mogelijkheid te streven naar een optimale inkomstenmix. De inkomsten van vennootschap en individu kunnen zodanig worden georganiseerd dat in totaal zo weinig mogelijk belastingen worden betaald en jarenlang een zo stabiel mogelijk inkomen wordt genoten.
 • Alle afspraken tussen partners die samenwerken in de zaak staan duidelijk op papier.
 • De vennootschap biedt een aantal interessante mogelijkheden om vóór het overlijden een goede opvolgingsregeling uit te dokteren.

 

Nadelen

 • Formele besluitvorming en procedures.
 • Meer juridische en administratieve verplichtingen dus meer kosten. De oprichting is voor de meeste vennootschapsvormen door diverse wettelijke verplichtingen duurder dan het starten met een eenmanszaak.
 • Boekhoudkundige verplichtingen.
nl_BENL